avatar

Англи хэлний хичээл5

2011-01-31,11:59

Number (Тоо)

English Numbers - Тоо

numbers

Тоогоо сурцгаана уу.

 

Cardinal Numbers - Үндсэн тоо

Symbol

Word

Pronounce It

0

Nought/zero

0

1

One

1

2

Two

2

3

Three

3

4

Four

4

5

Five

5

6

Six

6

7

Seven

7

8

Eight

8

9

Nine

9

10

Ten

10

11

Eleven

11

12

Twelve

12

13

Thirteen

13

14

Fourteen

14

15

Fifteen

15

16

Sixteen

16

17

Seventeen

17

18

Eighteen

18

19

Nineteen

19

20

Twenty

20

21

Twenty-one ...

21

30

Thirty

30

40

Forty

40

50

Fifty

50

60

Sixty

60

70

Seventy

70

80

Eighty

80

90

Ninety

90

100

One hundred

100

101

One hundred and one ...

101

102

One thousand

1,000

1,000,000

One million

1,000,000

1,000,000,000,000

One billion

1,000,000,000,000

 

Sums

Symbols

Word (common term in brackets)

Pronounce It

+

plus/add-нэмэх

+

-

minus/subtract/ take away-хасах

-

x

multiply/by/times-үржих

2

ч

divide-хуваах

ч

=

equals/total-тэнцүү

=

.

point-цэг

.

%

percent-хувь

%

1 + 6 - 2 x 2 ч 2.5=4

One plus six minus two multiplied by two divided by two point five equals

four.

1 + 6 - 2 x 2 ч 2.5=4

10% 100=10

Ten percent of one hundred equals ten. 100-гийн 10%-н бол 10.

10% 100=10

 

Ordinal Numbers - Дэс тоо

In figures-тоогоор

In words-үгээр

Pronounce -дуудлага

1st-нэгдүгээр

first

1st

2nd-хоёрдугаар

second

2nd

3rd-гуравдугаар

third

3rd

4th-дөрөвдүгээр

fourth

4th

5th-тавдугаар

fifth

5th

6th-зургадугаар

sixth

6th

7th-долоодугаар

seventh

7th

8th-наймдугаар

eighth

8th

9th-есдүгээр

ninth

9th

10th-аравдугаар

tenth

10th

11th-арван нэгдүгээр

eleventh

11th

12th-арван хоёрдугаар

twelfth

12th

13th-арван гуравдугаар

thirteenth

13th

14th-арван дөрөвдүгээр

fourteenth

14th

15th-арван тавдугаар

fifteenth

15th

16th-арван зургадугаар

sixteenth

16th

17th-арван долдугаар

seventeenth

17th

18th-арван наймдугаар

eighteenth

18th

19th-арван есдүгээр

nineteenth

19th

20th-хорьдугаар

twentieth

20th

21st-хорин нэгдүгээр

twenty-first

21st

22nd-хорин хоёрдугаар

twenty-second

22nd

23rd-хорин гуравдугаар

twenty-third

23rd

24th-хорин дөрөвдүгээр

twenty-fourth

24th

25th-хорин тавдугаар

twenty-fifth

25th

26th-хорин зургадугаар

twenty-sixth

26th

27th-хорин долдугаар

twenty-seventh

27th

28th-хорин наймдугаар

twenty-eighth

28th

29th-хорин есдүгээр

twenty-ninth

29th

30th-гучдугаар

thirtieth

30th

40th-дөчдүгээр

fortieth

40th

50th-тавидугаар

fiftieth

50th

60th-жардугаар

sixtieth

60th

70th-далдугаар

seventieth

70th

80th-наядугаар

eightieth

80th

90th-ердүгээр

ninetieth

90th

100th-зуудугаар

hundredth

100th

101st-зуун нэгдүгээр

hundred and first

101st

1000th-мянгадугаар

thousandth

1000th

 

Fractions - Бутархай тоо

Symbol-тэмдэглээ

Word-үгээр

Pronounce-дуудлага

1/8

One eighth-8 ны 1

1/8

1/5

One fifth-5 ны 1

1/5

1/4

One quarter- 4 ний 1

1/4

3/4

Three quarters- 4 ны 3

3/4

1/3

One third- 3 ны 1

1/3

2/3

Two thirds- 3 ны 2

2/3

1/2

One half- 2 ны 1

1/2

 

What to say - Юу гэж хэлэх


Бид "нэг"-ийн оронд ихэвчлэн "а"-г хэрэглэдэг.

Жишээ нь 100 болон 1/2 гэж байвал бид "A hundred" or "A half" гэж хэлдэг.
Жишээ нь:
11/2 - "One and a half."

Аравтын орны бутархай тоог хэлэхдээ цэгийг төлөөлүүлж "point" гэдэг үгийг хэрэглэдэг. Цэгийн дараа орсон тоог тусад нь дуудна.

Жишээ нь:
1.36 - г "One point three six" гэж хэлнэ.


 

Interesting Numbers - Сонирхолтой тоонууд


~ 0 ~

When we use it - Ямар тохиолдолд хэрэглэх

Жишээ нь:

0 = o

after a decimal point-10 тын бутархайны дараа

9.02 = "Nine point o two." Ес цэг өү 2.

A bus or room numbers-Автобус, өрөөний дугаар

Room 101 = "Room one o one." Өрөө 1 өү 1.
Bus 602 = "Bus six o two"
602 номерын автобус.

in phone numbers-утасны дугаар дээр

9130472 = "Nine one three o four seven two." (Англичууд утасны номерыг 1, 1 ээр нь хэлдэг)

in years-он дээр

1906 = "Nineteen o six." 19 өү 6. (Англичууд оныг 2 хувааж хэлдэг)

0 = nought

before a decimal point-аравтын бутархайн өмнө

0.06 = "Nought point o six." Нойл цэг өү 6.

0 = zero

in temperature-температур

-10°C = "10 degrees below zero or minus 10 degrees. Хасах 10 градус.

US English for the number

0 = "Zero" Америкчууд 0-ыг zero гэж дууддаг.

0 = nil

in football-хөл бөмбөгөн дээр

Chelsea 2 Manchester United 0 = "Chelsea two Manchester United nil." Chelsea 2, Manchester United нойл оноотой.

0 = love

in tennis-теннис-н дээр

20 - 0 = "Twenty love." 20 love

~ 12 ~

12-ын тоог "a dozen" харин 6-ын тоог "a half dozen" гэж хэлдэг.
Жишээ нь:
12 eggs= "A dozen eggs."
6 eggs = "Half a dozen eggs."^

 

 

 

 

 

 

 

 

Animals (Амьтад)

zoo

 

Wild Animals - Зэрлэг амьтад

Бид маш олон зэрлэг амьтад, шувуу, загас, шавьж, хөхтөн амьтдыг мэдэх билээ. Тэднээс хамгийн нийтлэг амьтдыг энд танилцуулья.

Animals-Амьтад

Ерөнхий нэр

Эр

Эм

Үр зулзага

Сүргийн нэр

Бусад мэдээлэл

Mammals - Хөхтөн амьтад

Badger(s)

Дорго

Boar

Sow

Cub or Kit

Colony

Bat(s)

Сарьсан багваахай

Male

Female

Pup

Colony

Deer (Deer)

Буга

Stag

Doe

Fawn

Herd

Fox(es)

Үнэг

Dog-fox / Reynard

She-fox / Vixen

Cub

Skulk

Hare(s)

Бор туулай

Jack

Jill

Leveret

Down

Hedgehog(s)

Зараа

Boar

Sow

Piglet

Prickle

Mole(s)

Сохор номин

Male

Female

Pup

Labour

Сохор номин нүхэнд амьдардаг.

Mouse (Mice)

Хулгана

Buck

Doe

Pup

Nest

Otter(s)

Халиу

Dog

Bitch

Kitten

Family

Халиу ичээнд амьдардаг.

Rabbit(s)

Молтогчин туулай

Buck

Doe

Kit / Bunny

Colony

Молтогчин туулай бүлээрээ амьдардаг.

Rat(s)

Харх

Buck

Doe

Kitten / Pup

Nest

Харх муу усны нүх, футболд амьдардаг.

Squirrel(s)

Хэрэм

Buck

Doe

Pup

Dray

Stoat(s)

Үен

Jack

Jill

Kit

Pack

Weasel(s)

Суусар

Jack

Jill

Kit

Sneak

Birds - Шувууд

Cock

Hen

Nestling / Hatchling/
Fledgling

Ихэнх шувууд үүрэнд амьдардаг.

Crow(s)

Хэрээ

Male

Female

Young

Murder

Dove(s)

Тагтаа

Cock

Hen

Squab

Cote

Duck(s)

Нугас

Drake

Hen

Duckling

Flock

Goose (Geese)

Галуу

Gander

Goose

Gosling

Сүрэг галуу нисэж байвал "skein", газар дээр байвал "gaggle" гэдэг.

Hawk(s)

Харцага

Hen

Tiercel

Eyas

Aerie

Heron(s)

Хөх дэглий

Hedge

Owl(s)

Шар шувуу

Owl

Jenny

Owlet

Parliament

Peafowl

Тогос

Peacock

Peahen

Peachick

Pride

Pheasant(s)

Гургуул

Cock

Hen

Chick

Brood

Pigeon(s)

Тагтаа

Cock

Hen

Squab

Flight

Robin(s)

Улаан цээжит хөөндэй

Cock

Hen

Chick

Rook(s)

Турлиах

Cock

Hen

Chick

Building

Sparrow(s)

Бор шувуу

Cock

Hen

Chick

Flock

Starling(s)

Хар тодол

Cock

Hen

Chick

Flock

Swan(s)

Хун

Cob

Pen

Signet

Bevy

Insecs-Шавьжнууд

Сээр нуруугүй, бие нь гурван хэсгээс бүрдэх зургаан хөлт амьтдыг хэлнэ.

Ant(s)

Шоргоолж

Prince / Drone

Queen / Princess / Worker

Antling

Bee(s)

Зөгий

Drone

Queen / Worker

Larva

Hive

Butterfly (Butterflies)

Эрвээхэй

Male

Female

Caterpillar / Chrysalis

Swarm

Dragonfly (Dragonflies)

Тэмээлзгэнэ

Male

Female

Nymphs / Naiads

Swarm

Fly (Flies)

Ялаа

Male

Female

Maggot

Swarm

Moth(s)

Цагаан эрвээхэй

Male

Female

Caterpillar / Chrysalis

Swarm

Spider(s)

Аалз

Male

Female

Spiderling

Cluster

Fish - Загас

Хүйтэн цуст усны сээр нуруутан амьтад нь ихэвчлэн хайрстай байх ба загалмайгаар амьсгалдаг.

Pike

Цурхай

-

-

Fry

-

Salmon

Яргай загас

Jack

Hen

Fry

Run

Amphibians-Газар усны амьтад

Frog(s)

Мэлхий

Male

Female

Tadpole(s)

Army

Toad(s)

Бах

Male

Female

Tadpole(s)

Knot

Reptiles - Хэвлээр явагч

Snake(s)

Могой

Male

Female

Young

Nest

Crustaceans

Octopus

Наймаалж

Male

Female

Zoea

Crab(s)

Хавч

Male

Female

Zoea

Molluscs-Нальхан хорхой

Clam(s)

Хясаа

Male

Female

Spat

Bed

Cockle(s)

Дун хорхой

-

-

-

Bed

Mussel(s)

Дун лавай

Male

Female

Glochidia

Bed

Snail(s)

Эмгэн хумс

Male

Female

Baby

Rout

Тэжээмэл амьтад

Эр

Эм

Үр зулзага

Сүргийн нэр

Bull-бух, үхэр

Cow

Calf

Herd / Kine

Stag-буга

Doe

Fawn

Herd-сүрэг

Dog-нохой

Bitch

Puppy

Pack

Jack-морь

Jenny

Colt

Drove

Billy-ухна

Nanny

Kid

Flock

Stallion-адуу

Mare

Foal

Herd

Boar-гахай

Sow

Piglet

Litter

Ram-хонь

Sheep

Lamb

Flock

Drake-тахиа

Hen

Duckling

Brace

Gander-галуу

Goose

Gosling

Gaggle

Drone-зөгий

Queen / Worker

Larva

Swarm

 

Гэрийн тэжээмэл амьтад

Эр

Эм

Үр зулзага

Сүргийн нэр

Tom-муур

Queen

Kitten

Clutter

Dog-нохой

Bitch

Puppy

Pack

Boar-гахай

Sow

Pup

Group

Buck-тэх, буга

Doe

Kit / Bunny

Colony

Cock-тахиа

      Hen

Chick

Flock

 

Амьтдын дуу чимээ

Ан амьтад өвөрмөц дуу чимээ гаргадаг ба зарим дуу чимээ нь өөрийн гэсэн үгтэй байдаг. Та бүхэнд үүнийг сурах хэрэг байна уу? Магадгүй үгүй байх.

Зөгий - buzz.

Муур - miaow. Тэд аз жаргалтай байхда purr гэж дуугардаг.

Тахиа - cock-a-doodle-doo.

Үнээ - moo.

Нохой - bark эсвэл woof woof. Тэд аз жаргалтай байхдаа growl гэж дуугардаг.

Нугас - quack.

Ялаа - buzz.

Мэлхий - croak эсвэл ribbit.

Галуу - honk.

Ямаа - bleat.

Эм тахиа - cluck.

Морь - neigh.

Хулгана - squeak.

Гахай - oink эсвэл grunt эсвэл squeal.

Хонь - bleat эсвэл baa.

Могой - hiss.

Бах - croak.

 

Dates (Он сар өдөр)

Days and Dates - Гараг өдрүүд

 

Гараг өдрийг хэлж сурцгаая

Days of the week-7 хоногийн өдрүүд

Months of the year-жилийн сарууд

Dates-огноо

Prepositions-угтвар үг

What to say-яаж хэлэх

The days of the week:- Гараг өдрүүд

The working week - Амралтын өдрүүд

The weekend - Амралт

Monday

Даваа

Tuesday

Мягмар

Wednesday

Лхагва

Thursday

Пүрэв

Friday

Баасан

Saturday

Бямба

Sunday

Ням

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

The months of the year: 12 сар

January

1-р сар

February

2-р сар

March

3-р сар

April

4-р сар

May

5-р сар

June

6-р сар

July

7-р сар

August

8-р сар

September

9-р сар

October

10-р сар

November

11-р сар

December

12-р сар

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Жилийн саруудыг тогтооход тань тус болох үүднээс хэд хэдэн холбоо үгийн орууллаа.

How many days are there in a month? - Сард хэдэн өдөр байдаг вэ?

April, June, September and November have 30 days-4, 6, 9 сар 30 хоногтой.

All the rest have 31. Except for February-2-р сараас бусад сар нь 31 хоногтой.

And February has got 28-29 days. Харин 2-р сар 28-29 хоногтой байдаг.

And 29 in each leap year. Өндөр жил 29 хоногтой байдаг.

 

The months of the year:

January brings the snow.
Makes your nose and fingers glow.

February brings the rain.
Thaws the frozen lake again.

March brings the wind so cold and chill.
Drives the cattle from the hill.

April brings us sun and showers.
And the pretty wildwood flowers.

May brings grass and leafy trees.
Waving in each gentle breeze.

June brings tulips, lilies, roses.
Fills the children`s hands with posies.

July brings the greatest heat.
Cloudless skies and dusty street.

August brings the golden grain.
Harvest time is here again.

Warm September brings the fruit.
Sportsmen then begin the shoot.

Brown October brings the last,
оf ripening gifts from summer past.

Dull November brings the blast.
And then the leaves are falling fast.

Cold December brings the sleet.
Blazing fire and Christmas treat"

Угтвар үг

Сарын өмнө бид угтвар үг in-ийг хэрэглэдэг.

Жишээ нь:

Christmas is in December. Шинэ жил 12-р сард болдог.

My birthday is in September. Миний төрсөн өдөр 9-р сард болдог.

! Сарын нэрийг бичихдээ том үсгээр эхэлж бичнэ.!

 

Dates:- Он сар өдөр

In figures-тоогоор

In words-үгээр

Pronounce-дуудлага

1st

the first

1st

2nd

the second

2nd

3rd

the third

3rd

4th

the fourth

4th

5th

the fifth

5th

6th

the sixth

6th

7th

the seventh

7th

8th

the eighth

8th

9th

the ninth

9th

10th

the tenth

10th

11th

the eleventh

11th

12th

the twelfth

12th

13th

the thirteenth

13th

14th

the fourteenth

14th

15th

the fifteenth

15th

16th

the sixteenth

16th

17th

the seventeenth

17th

18th

the eighteenth

18th

19th

the nineteenth

19th

 

20th

the twentieth

20th

21st

the twenty-first

...

22nd

the twenty-second

...

23rd

the twenty-third

...

24th

the twenty-fourth

...

25th

the twenty-fifth

...

26th

the twenty-sixth

...

27th

the twenty-seventh

...

28th

the twenty-eighth

...

29th

the twenty-ninth

...

30th

the thirtieth

30th

31st

the thirty-first

...

 

Он сар өдрийг яаж бичих вэ?

1st January 2004

07/09/1959

August 12 2003

Он сар өдрийг яаж хэлэх вэ?

The first of January 2004

The seventh of September 1959

August the 12th 2003

Он сар өдрийг асуухдаа яаж асуух вэ?

What day is today? It`s Tuesday.
What date is it please? It`s the 1st of April.

Энгийн өнгөрсөн цаг - үгүйсгэсэн хэлбэр I did not

Энгийн өнгөрсөн цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр

I did not

I/he/she/it/you/we/you/they

did not

did not have

did not read

did not like

did not eat

did not drink

I/he/she/it/you/we/you/they

didn`t

didn`t have

didn`t read

didn`t like

didn`t eat

didn`t drink

Баталсан өгүүлбэрийг үгүйсгэсэн өгүүлбэр болгож өөрчлөхийн тулд өгүүлэгдэхүүний дараа DID NOT гэдгийг бичих ба түүний ард бичигдэх үйл үг нь тодорхой бус төлөв дээр байна.

Зөвшөөрсөн хэлбэр

Үгүйсгэсэн хэлбэр

I worked.

I didn`t work. Би ажлаагүй.

You worked. (singular 1 and plural 1+)

You didn`t work. Чи ажлаагүй.

He worked.

He didn`t work. Тэр ажлаагүй.

It worked.

It didn`t work. Энэ ажилсангүй.

We worked.

We didn`t work. Бид ажлаагүй.

They worked.

They didn`t work. Тэд ажлаагүй.

Өчигдөр Бен юуг хийсэн болон юуг хийгээгүй вэ?

On Saturday Mr Bean didn`t wake up at 6.00 am. Хагас сайнд Бэн өглөө 6-д сэрээгүй.

He didn`t get up at 6.15 am. He got up at 9.00 am. Тэр өглөө 6.15-д босоогүй. Тэр 9-д боссон.

He didn`t go to the office. Тэр оффис руугаа яваагүй.

He didn`t have a shower. He had a bath. Тэр шүршүүрт ороогүй. Тэр ваннанд орсон.

After his shower he didn`t have a cup of coffee. Тэр шүршүүрт орсныхоо дараа кофе уугаагүй.

He didn`t have breakfast. Тэр өглөөний цай уугаагүй.

After breakfast he didn`t read the newspaper. He went for a run. Тэр өглөөний цайныхаа дараа сонин уншаагүй. Тэр гүйсэн.

After his run he didn`t go to work. He went to meet his friends. Тэр гүйсэнийхээ дараа ажилдаа яваагүй. Тэр найзуудтайгаа уулзахаар явсан.

Зөв бичих дүрэм - Зарим дүрмийн бус үйл үгийн хувирал

do-did - wake up-woke up - get up- got up - go- went - have-had - eat-ate - read-read

 

 

 

 

 

 

Ирээдүй цагт Will/Shall-ийг хэрэглэх

Жирийн ирээдүй цаг

Will

"Will" нь хэлбэрээ өөрчилдөггүй.

I, you, he, she, it, we, they

will

"Will" - ийг ..."ll гэж товчилдог.

I`ll, you`ll, he`ll, she`ll, we`ll, they`ll it`ll

Үгүйсгэсэн хэлбэрт "will" - ийг "will not" гэх ба won`t гэж товчилдог.

I, you, he, she, it, we, they

will not / won`t

 

Жишээ нь:

+

-

I will go.

I`ll go-Би явна.

I won`t go-Би явахгүй.

You will go.

You`ll go-Чи явна.

You won`t go-Чи явахгүй.

He will go.

He`ll go-Тэр явна.

He won`t go-Тэр явахгүй.

She will go.

She`ll go-Тэр явна.

She won`t go-Тэр явахгүй.

It will go.

It`ll go-Энэ явна.

It won`t go-Энэ явахгүй.

We will go.

We`ll go-Бид явна.

We won`t go-Бид явахгүй.

They will go.

They`ll go-Тэд явна.

They won`t go-Тэд явахгүй.

!Анхаар! Бидний зохицуулсан юмуу хийхээр шийдсэн зүйлсийг хэлэхэд "Will" гэдэг үг дангаараа хэрэглэгдэхгүй.

"Will"
-ийг ихэвчлэн доорх байдлаар хэрэглэдэгsigh/span>

Сайн дураараа хийх:

(The phone is ringing). I`ll answer it. Би аваадахъя.

Амлалт өгөх:

(A friend is leaving) I`ll visit you in the summer. Би зун чамд дээр очно.

Шийдвэр гаргах :

(Your car won`t start) I`ll buy a new car. Би шинэ машин худалдаж авна.

Хэн нэгэнд санал болгох:

(Your child won`t do their homework) You`ll do your homework now! Би чиний гэрийн даалгаварыг чинь хийчихье.

Урьдчилж хэлэх

(Winter is coming) I think it will be a cold winter. Хүйтэн өвөл болох юм шигээ.

"Will" - ийг заримдаа заналхийлэх үед хэрэглэнэ.


Don`t move or I`ll shoot!
Бүү хөдөл эсвэл Би буудна шүү!!Note! "Will" -
ийг "Think" гэдэг үгтэй байнга хэрэглэдэг. "I think I will ... Би ... гэж бодож байна..."

Зөвшөөрсөн (+)

Үгүйсгэсэн (-)

Мэдэгдэл

I`ll do my homework now. Би одоо даалгавараа хийлээ.

I won`t do my homework later. Би жаахан байж байгаад даалгавараа хийхгүй.

Think-ийг хэрэглэсэн мэдэгдэл

I think she`ll go to the cinema tonight. Би түүнийг өнөө орой кино театр явна гэж бодож байна.

I don`t think she`ll go to the cinema tomorrow. Би түүнийг маргааш кино театр явна гэж бодохгүй байна.

Will-ийг хэрэглэсэн асуултууд

Will there be a test on Monday? Даваа гарагт шалгалт байгаа юу?

Won`t there be a test on Monday? Даваа гарагт шалгалт байхгүй юмуу?

Question (closed)

Do you think they`ll win? Чи тэднийг ялна гэж бодож байна уу?

Do you think they won`t win? Чи тэднийг ялахгүй гэж бодож байна уу?

Асуулт

What do you think he`ll do in the summer holidays? Чи түүнийг зун амралтаараа юу хийнэ гэж бодож байна?

Shall


"Shall" нь хэлбэрээ өөрчилдөггүй.

I, you, he, she, it, we, they

shall.

"Shall" - ийг ...`ll гэж товчилдог.

I`ll, you`ll, he`ll, she`ll, we`ll, they`ll, it`ll

Үгүйсгэсэн хэлбэрт "shall"- ийг "shall not" гэх ба shan`t гэж товчилдог.

I, you, he, she, it, we, they

shall not / shan`t

Британи Англи хэлэнд төлөөний үгийн нэгдүгээр бие дээр (I/we) "will" гэдэг үгийн оронд "shall" гэдэг үгийг ихэвчлэн хэрэглэдэг.

I / We will

=

I / We shall

I shall be at work on time.

=

I will be at work on time.

We shall win the competition.

=

We will win the competition.

They shall not pass!

=

They shan`t pass!

Төлөөний үгийн нэгдүгээр бие дээр (I/we) зөвшөөрөл авах, санал болгохын тулд асууж байгаа асуух өгүүлбэрт "Shall"-ийг хэрэглэдэг.

Shall I do that? Би түүнийг хийчих уу?

Shall we go home? Бүгдээрээ харих уу?

Comparisons (Харьцуулсан зэрэг)

Comparison - Харьцуулсан зэрэг

Харьцуулсан зэрэгт comparative бас superlative гэж хоёр байдаг бөгөөд тус тусдаа өөр өөр утга илэрхийлнэ.

adjective-Тэмдэг нэр, Энгийн

comparative-Харьцуулсан

superlative-Давуу

category 1

cheap-хямд

+ -er

cheaper-арай хямд

+ -est

cheapest-хамгийн хямд

category 2

short adjectives ending in -e
cute-хөөрхөн

+ -r
cuter-арай хөөрхөн

+ -st
cutest-хамгийн хөөрхөн

category 3

short adjectives ending in -y

easy-хялбар

-y changes into -ier
easier-арай хялбар

-y changes into -iest
easiest-хамгийн хялбар

category 4

big-том

double the cons. + -er
bigger-арай том

double the cons. + -est
biggest-хамгийн том

category 5

long adjectives
beautiful-сайхан

more + adjective
more beautiful-арай сайхан

most + adjective
most beautiful-хамгийн сайхан

Сomparative-харьцуулсан зэрэг

Англи хэлэнд Аdjective - буюу тэмлэг нэрийг л зөвхөн харьцуулдаг. Нэг үетэй үгэнд "-er...than-аас арай илүү"ийг тэмдэг нэрийн ард залгана.

Жишээ нь: (hard -harder / hot - hotter / high - higher)

Yesterday was hotter than today. Өчигдөр өнөөдөрөөс илүү халуун байсан.
This book is cheaper than that book. Энэ ном тэр номыг бодвол арай хямд.

* Хоёр үетэй үг нь "y" төгссөн бол y нь арилаад "i"-аар солигдоод "er" залгавар авна.

Жишээ нь: (happy - happier / funny - funnier)

I am happier than you. Би чамайг бодвол илүү аз жаргалтай.
This joke was funn
ier than his joke. Энэ онигоо бол түүний онигооноос илүү инээдтэй байсан.

* Хоёр ба түүнээс дээш үетэй тэмдэг нэрийн өмнө "more" тавина.

Жишээ нь: (interesting - more interesting / difficult - more difficult)

London is more expensive than Madrid. Лондон Мадридаас илүү үнэтэй.
This exam is
more difficult than the last exam. Энэ шалгалт түрүүчийн шалгалтаас илүү хүнд байсан.

Superlative - Давуу зэрэг

Нэг үетэй тэмдэг нэрийн өмнө "the" тавих бөгөөд "est"-ийг тэмдэг нэрийн төгсгөлд залгана.

Жишээ нь: (cheap - the cheapest / hot - the hottest / high - the highest)

Today is the hottest day of the summer. Өнөөдөр зуны хамгийн халуун өдөр байна.
This book was
the cheapest in the shop. Энэ дэлгүүрт байсан хамгийн хямдхан ном.

* Хоёр ба түүнээс дээш үетэй тэмдэг нэрийн өмнө "the most" тавина.

Жишээ нь: (interesting - the most interesting / difficult - the most difficult)

London is the most expensive city in England. Лондон бол Английн хамгийн үнэтэй хот.
That is
the most beautiful painting here. Тэр бол эндэхийн хамгийн гоё зураг.

* Англи хэлэнд зарим үг дүрэмээс гаж тэс өөрөөр хувирдаг.

good-сайн

better-илүү сайн

best-хамгийн сайн

bad-муу

worse-арай муу

worst-хамгийн муу

little-бага

less-арай бага

least-хамгийн бага

many-их

more-илүү

most-хамгийн их

Жишээ нь:

His French is worse than mine. Түүний Франц хэл минийхээс арай муу.
This is the
worst day of my life. Энэ бол миний амьдралын хамгийн муу өдөр.

Pronouns (Төлөөний үгс)

Төлөөний нэр нь: Personal Pronouns, Object Pronouns, Possessive Pronouns, Demonstrative Pronouns, Reflexive pronounsгэж хуваагддаг.

Жишээ нь:

Personal Pronouns-биеийн төлөөний үг

I-би

you-чи

he-тэр эрэгтэй

she-тэр эмэгтэй

it-энэ юм

we-бид

you-та нар

they-тэд

I live in New York.

Do you like playing tennis?

He doesn`t want to come this evening.

She works in London.

It won`t be easy.

We are studying pronouns at the moment.

You went to Paris last year, didn`t you?

They bought a new car last month.

 

Object Pronouns-зорилгын төлөөний үг

me-надад

you-чамд

him-тэр эрэгтэйд

her-тэр эмэгтэйд

it-энэ юманд

us-бидэнд

you-та нарт

them-тэдэнд

Give me the book.

He told you to come tonight.

She asked him to help.

They visited her when they came to New York.

She bought it at the store.

He picked us up at the airport.

The teacher asked you to finish your homework.

I invited them to a party

Хамаатуулах биеийн төлөөний үг нь ямар нэгэн зүйл хэн нэгэнд хамаатай болохыг хэн нэгэнд хэлэхэд ашиглана.

Жишээ нь:

Possessive pronouns-Хамаатуулах төлөөний үг

my-миний

your-чиний

his-тэр эрэгтэйн

her-тэр эмэгтэйн

its-энэ юмны

our-бидний

your-та нарын

their-тэдгээрийн

This is my pen.

Is it your cassette?

She`s his girlfriend.

Her mum is American.

This is its case.

Our team won.

They took your ball.

I went by their car.

 

Possessive Pronouns-Хамаатуулах төлөөний үг

mine-минийх

yours-чинийх

his-тэр эрэгтэйнх

hers-тэр эмэгтэйнх

ours-биднийх

yours-та нарынх

theirs-тэд нарынх

That house is mine.

This is yours.

I`m sorry, that`s his.

Those books are hers.

Those students are ours.

Look over there, those seats are yours.

Theirs will be green.

 

Demonstrative Pronouns-Батлах төлөөний үг

this-энэ

that-тэр

these-эдгээр

those-тэдгээр

This is my house.

That is our car over there.


These are my colleagues in this room.


Those are beautiful flowers in the next field.

 

Reflexive pronouns-Эгэх төлөөний үг

myself-би өөрөө

yourself-чи өөрөө

himself-тэр эрэгтэй өөрөө

herself-тэр эмэгтэй өөрөө

itself-энэ юм өөрөө

ourselves-бид өөрсдөө

yourselves-та нар өөрсдөө

themselves-тэд өөрсдөө

I`ll do it myself.

Can you write it yourself?

He drove himself.

She cooked them herself.

It cleans itself.

Leave it! We`ll pay it ourselves.


Finish it
yourelves.

They said, they will bring it themselves.

Some and any

We use some in positive sentences with uncountable nouns and plural nouns. Also we use some in questions when ask for things and offer things.

Some-ыг бид тоологддогүй нэр үг ба олон тоон дээр хэрэглэдэг. Энэ нь хэдэн буюу жаахан гэсэн утгатай. Мөн таны ярьж байгаа зүйл эерэг тал руугаа байна. Энэ нь та тухайн юмыг байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа тохиолдолд.

Ex: There is some bread on the table. (Ширээн дээр жаахан талх байгаа)

Would you like some grapes?(Та жаахан усан үзэм авмаар байна уу?)

Can I have some sugar please?(Жаахан элсэн чихэр өгөөч?) (Та тухайн хүнд элсэн чихэр байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа)

We use any in questions and negative sentences with uncountable nouns and plural nouns. Any-ыг ихэндээ асуух буюу үгүйсгэсэн өгүүлбэрт тоологдохгүй нэр үг ба олон тоотой хамт хэрэглэдэг.

Ex: Is there any water? (I don`t know if there is any water) Ямар нэгэн ус байхгүй биз? (Энэ нь ямар нэгэн ус байгаа үгүй гэдгийг мэдэхгүй эргэлзэж асууж байна)

Does she have any children? (He doesn`t know if she has any children) Түүнд ямар нэгэн хүүхэд бий юу? (Тэр түүнд ямар нэгэн хүүхэд байгаа талаар юу ч мэдэхгүй байна)

I can`t see any rice? Би ямарч будаа тэнд харахгүй байна.

There aren`t any people. Тэнд ямарч хүн алга.

We often use any, anyone, anything... after if. Мөн any, anyone, anything эдгээрийг if-ын дараа их хэрэглэдэг.

*Anyone- хэн нэгэн
*Anything-ямар нэгэн юм


If
any letters arrive for me, can you send them to this address? Хэрвээ надад ямар нэгэн захиа ирвэл та энэ хаяг руу илгээчихгүй юу?

 

If anyone has any questions, I`ll be glad to answer them. Хэрэв хэн нэгэнд ямар нэгэн асуулт байвал би дуртайяа хариулах болно.

If you need anything, just ask. Хэрвээ ямар нэгэн юм хэрэгтэй бол шууд асуугаарай.
Buy some pears if you see any. Хэрвээ ямар нэгэн лийр байвал жаахан авчаарай.

The following sentences are without if but they have the idea of if...Заримдаа
any, anyone, anything-ыг if гүйгээр хэрэглэж бас болно. Доорх жишээг хар:

Anyone who wants to take the exam must give me their names before Friday. (Хэрвээ хэн нэгэн шалгалт өгөх бол Баасан гарагаас өмнө нэрнүүдээ өгсөн байх ёстой)

The articles a/an/the (Ялгац гишүүн)

"A, An or The" - Хэрхэн, яаж, хэзээ ашиглах вэ?


A=
Гэсэн ялгац гишүүнийг ганц тооны онцгой бус биет дээр хэрэглэх бөгөөд (Гийгүүлэгчээр эхэлсэн нэр үгийн) өмнө хэрэглэнэ.

Жишээ нь:

She has a dog.
I work in a factory.

An =
Энэ гишүүн нь ганц тооны онцгой бус биет дээр хэрэглэгдэх бөгөөд a, e, i, o, u, (эгшигээр эхэлсэн нэр үгийн) өмнө хэрэглэнэ.

Жишээ нь:

Can I have an apple?
She is an English teacher?

The=
Тодорхой ялгац гишүүн нь ямар нэгэн онцгой зүйлийг тухайлж хэлэх ба тухайн юм өгүүлбэрт дахин давтагдан дурдагдаж байгаа тохиолдолд хэрэглэнэ.

Жишээ нь:


The car over there is very fast.
Тээр тэнд байгаа машин маш хурдан.

The teacher is very goоd. Энэ багш маш сайн багш шүү.

I met with him in Irish pub. I always go to the pub we first met. Би түүнтэй Irish pub-д уулзсан. Би байнга бидний анх уулзсан тэр Irish pub руу очдог. (Энд Irish pub 2 удаа давтагдаж гарч байна)

* Мөн дэлхий дээр цорын ганц байдаг оноосон нэрийн өмнө хэрэглэнэ.

Жишээ нь:

The sun is shining. Нар тусч байна.

I like the blue clear sky. Би цэлмэг хөх тэнгэрт дуртай.

* Мөн далай, тэнгисийн, уул нуруу, говь, аралууд, голын нэрийн өмнө хэрэглэнэ.

Жишээ нь:


My country borders on the Pacific Ocean.
Манай орны хил Номхон далайтай хиллэдэг.

Last year I went to the Baltic sea. Өнгөрсөн жил би Балтын тэнгист очсон.

He climbed to the Rocky mountain. Тэр Rocky нуруу руу авирсан.

The Amazon is in Africa. Аmazon мөрөн Африкд байдаг.

* Мөн нэгдсэн вант улсын өмнө хэрэглэнэ.

Жишээ нь:

I lived in the United Kingdom for 5 years. Би Англид 5 жил амьдарсан.

The United States has got 50 states. Америк бол 50 мужтай.

* Мөн хөгжмийн зэмсгийн өмнө хэрэглэнэ.

Жишээ нь:

Can you play the guitar? Чи гитар тоглож чаддаг уу?

* Мөн зочид буудал, кино театр, хөлөг онгоц, байгууллага, сонин, музейн өмнө хэрэглэнэ.

Жишээ нь:

We stayed in the Hilton hotel. Бид Хилтон зочид буудалд байралсан.

Let`s watch the movie in the Apollo theatre. Аполло театрт кино үзье.

Do you know the story about the Titanic? Чи Титаникын талаар ямар нэгэн түүх мэдэх үү?

The EU is huge organisation. ЕU бол том байгууллага.

Do you read the Times newspaper? Чи Times сонинг уншдаг уу?

The Louvre museum is one of the wonders of the world. Луверын музей бол дэлхийн гайхамшигийн нэг юм.

* Мөн morning, afternoon, evening-ын өмнө хэрэглэнэ.

He goes to work in the morning but he plays tennis afternoon. Тэр өглөө ажилдаа явдаг гэвч өдөр нь тэннис тоглодог.

 

Анхаар! The=ялгац гишүүнийг хэрэглэдэггүй тохиолдлууд.

* "Улс, хот, гудамж, гүрэн, муж" ын өмнө.

Жишээ нь:

He lives in Washington. Тэр Вашингтонд амьдардаг.

I come from Mongolia. Би Монголоос ирсэн.

She lives in King street. Тэр Кing гудамжинд амьдардаг.

Tokyo is a very exciting city. Токио бол маш сэтгэл хөдөлмөөр хот юм.

* Ерөнхий зүйлийн тухай ярьж байгаа болон байршил ба тээврийн хэрэгсэлийн нэрийн өмнө.

Жишээ нь:

I like Russian tea. Би орос цайнд дуртай.

He has his breakfast at home. Тэр гэртээ өглөөнийхөө цайг уудаг.

He comes to work by taxi. Тэр ажил руугаа таксигаар явдаг.

* Олон тоонд дээр байгаа нэр үгийн өмнө. She likes to read books. Тэр номнууд унших дуртай.

* Хүний нэрийн нэрийн өмнө. Ex: My name`s Bolor. Миний нэрийг Болор гэдэг.

* Уул, тив, хүрээлэн, нуур.

Everest is the tallest mountain. Everest бол хамгийн өндөр уул.

We live in Asia. Бид азид амьдардаг.

Yesterday I went to Central park. Би өчигдөр төв парк орсон.

* Өглөө, өдөр, оройн хоолны нэрийн өмнө. I had my lunch at 1 pm. Би өдрийн хоолоо 1 цагт идсэн.

* Спортын нэрийн өмнө. My brother likes to play Basketball. Манай ах сагс тоглох дуртай.

* Хамаатуулах төлөөний нэрийн өмнө. This is my boyfriend. Энэ бол миний найз залуу.

* Цол хэргэмийн нэрийн өмнө. Queen Elizabeth lives in UK. Хатан хаан Элизабет Англид амьдардаг.

* Сургууль, сүм, эмнэлэг, шорон, гэр. I am going home. Би гэр лүүгээ явлаа.

Contractions I`ll=I will (Товчилсон хэлбэр)

Using Contractions -Товчилсон хэлбэрийг ашиглах

Англи хэлэнд өдөр бүр "to be" болох туслах үйл үгийг товч хэлбэрээр хэрэглэдэг.

Жишээ нь: He`s been to London=He has been to London.

Баталсан товч бичлэг.

I`m --- I am --- Example: I`m waiting for my friend.
I
`ll --- I will --- Example: I`ll see you tomorrow.
I
`d --- I had --- Example: I`d better leave now.
I
`ve --- I have --- Example: I`ve worked here for many years.

You`re --- You are --- Example: You`re joking!
You
`ll --- You will --- Example: You`ll do it!
You
`d --- You had / would --- Example: You`d left before he arrived, hadn`t you? эсвэл You`d better hurry up.
You
`ve --- You have --- Example: You`ve been to London many times.

He`s --- He is / has --- Example: He`s on the phone now. Эсвэл He`s been playing tennis since 10 this morning.
He
`ll --- He will --- Example: He`ll be here tomorrow.
He
`d --- He had / would --- Example: He`d prefer to meet you later in the week. Эсвэл He`d finished before the meeting began.

She`s --- She is / has --- Example: She`s watching TV at the moment. Эсвэл she`s had a lot of trouble lately.
She
`ll --- She will --- Example: She`ll be at the meeting.
She
`d --- She had / would --- Example: She`d been working for two hours when he telephoned. Эсвэл she`d like to have a glass of wine.

It`s --- It is / has --- Example: It`s been long time since we saw each other last. Эсвэл it`s very difficult to concentrate.
It
`ll --- It will --- Example: It`ll be here soon.
It
`d --- It would / had --- Example: It`d be difficult to say no. Эсвэл it`d been a long time.

We`re --- We are --- Example: We`re working hard on the Smith account this week.
We
`ll --- We will --- Example: We`ll begin when he arrives.
We
`d --- We had / would --- Example: We`d better hurry up if we want to catch the train. OR We`d finished the meeting before you arrived.
We
`ve --- We have --- Example: We`ve been waiting for you!

They`re --- They are --- Example: They`re studying German this afternoon.
They
`ll --- They will --- Example: They`ll finish soon if they concentrate.
They
`d --- They had / would --- Example: They`d eaten their lunch when she stopped by to say hello. They`d rather not come to the meeting.
They
`ve --- They have --- Example: They`ve just purchased a new home.

There`s --- There is / has --- Example: There`s a hotel in the next town. There`s been too many telephone calls today!
There
`ll --- There will --- Example: There`ll be a price to pay!
There
`d --- There had / would --- Example: There`d better be a good explanation for this. There`d be some reason for that.

That`s --- That is / has --- Example: That`s been on my mind lately. Эсвэл that`s why I can`t come.
That
`ll --- That will --- Example: That`ll happen sooner than you think.
That
`d --- That had / would --- Example: That`d be the reason why. That`d happened before my time.

Үгүйсгэсэн товч бичлэг.

aren`t --- are not --- Example: They aren`t coming next week.
can
`t --- can not --- Example: I can`t understand you.
couldn
`t --- could not --- Example: He couldn`t get his shoes on!
didn
`t --- did not --- Example: We didn`t visit Rome. We went straight to Florence.
doesn
`t --- does not --- Example: He doesn`t play golf.
don
`t --- do not --- Example: They don`t like cheese.
hadn
`t --- had not --- Example: I hadn`t thought of that!
hasn
`t --- has not --- Example: She hasn`t telephoned yet.
isn
`t --- is not --- Example: She isn`t listening to you.
mustn
`t --- must not --- Example: Children mustn`t play with fire.
needn
`t --- need not --- Example: You needn`t worry about that.
shouldn
`t --- should not --- Example: You shouldn`t smoke cigarettes.
wasn
`t --- was not --- Example: I wasn`t joking when I said that.
weren
`t --- were not --- Example: They weren`t invited to the party.
won
`t --- will not --- Example: I won`t be able to attend the conference.
wouldn
`t --- would not --- Example: She wouldn`t be surprised if he showed up at the party.

 

 


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

idiomatic-dormant